Участь у конференціях

Основні результати наукових досліджень було апробовано та видано у формі доповідей до всеукраїнських та міжнародних конференцій:

 • 1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Ерделівські читання» (м. Ужгород, 15-16 травня 2008 року, Міністерство освіти і науки України, Закарпатський художній інститут).
 • 2. Всеукраїнська науково-творча конференція «Культурно-мистецьке середовище: технології та сучасність» (м. Київ, 11-12 листопада 2008 року, Міністерство культури і туризму України, державна академія лідерства культури і мистецтв, департамент мистецтва, художній інститут технологій).
 • 3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Ерделівські читання» (м. Ужгород, 7-9 травня 2009 р. Міністерство освіти і науки України, Закарпатський художній інститут).
 • 4. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасне мистецтво: трансцендентності майбутнього» (м. Київ, 21-22 травня 2009 р., Академія мистецтв України, інститут сучасного мистецтва).
 • 5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми мистецтвознавчої експертної оцінки культурних цінностей та артефактів колекціонування» (м. Київ, 26-27 листопада 2009).
 • 6. Міжнародна науково-теоретична конференція «Кроскультурність в сучасному світі» (Київ, 11 грудня 2009; Академія мистецтв України, інститут культурології).
 • 7. Міжнародна наукова конференція «Музеї та галереї в міській культурі: історія та сучасність» (Одеса, Одеський національний політехнічний університет, 19-21 квітня 2011р.).
 • 8. Всеукраїнська науково-практична конференція «Культурна політика у контексті полікультурного світу» (Київ, Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 29–30 вересня 2011 р.).
 • 9. Міжнародна науково-теоретична конференція: «Діалог культур : дослідження, практики, виклики» (Київ, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 3–5 жовтня 2011 р.).
 • 10. Міжнародна наукова конференція «Музеї та галереї в міській культурі: історія та сучасність» (Одеса, Одеський національний політехнічний університет, 19-21 квітня 2011р.).
 • 11. Всеукраїнська науково-практична конференція «Культурна політика у контексті полікультурного світу» (Київ, Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 29–30 вересня 2011 р.).
 • 12. Міжнародна науково-теоретична конференція: «Діалог культур : дослідження, практики, виклики» (Київ, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 3–5 жовтня 2011 р.).
 • 13. Наукова конференція «Четверті читання пам’яті М. Ф. Біляшевського» (Київ, Національний художній музей України, 27–28 жовтня 2011 р.).
 • 14. VI Міжнародний форум «Дизайн-освіта 2011» (Харків, Харківська державна академія дизайну і мистецтв, 30 жовтня - 4 листопада 2011р.).
 • 15. Міжнародна науково-практична конференція «Традиції і сучасний стан культури та мистецтв» (Мінськ, Інститут мистецтвознавства,етнографії і фольклору імені Кондрата Крапиви Національної академії наук Білорусі, 10–11 жовтня 2011 р.).
 • 16. Всеукраїнська науково-практична конференція «Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття» (Мукачеве, Мукачівський державний університет, 22 – 23 березня 2012 р.).
 • 17. IV Всеукраїнська наукова конференція «Вайнгортівські читання» (Полтава, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 30-31березня 2012 р.).
 • 18. Міжнародна наукова конференція «Дискурс тіла в європейській культурі» (Одеса, Одеський національний політехнічний університет, 10-11 квітня 2012р.).
 • 19. Науково-теоретична конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ЛНАМ «Духовно-етична платформа мистецтва: від творчої волі до творчого відкриття» (Львів, львівська Національна академія мистецтв, 19 квітня 2012 р.).
 • 20. Міжнародна науково-творча конференція: «Трансформація освіти і культура: традиції та сучасність» ( Київ, 2-3 травня 2012 р. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв).
 • 21. Міжнародна науково-теоретична конференція «Інституційні засади культуро творення: Історія та сучасність» (Київ, Інститут культурології Національної академії мистецтв України, 11-12 травня 2012 р.).
 • 22. III Міжнародна науково-практична конференція «Діалог культур: Україна-Греція» (Київ, 20 вересня 2012 р. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Інститут післядипломної освіти, Інститут мистецтв).
 • 23. Міжнародна науково-практична конференція «Філософія інформації та комунікацій: університет і музей в електронному просторі» в програмі науково-освітнього Форуму «Дні філософії в Санкт-Петербурзі – 2012» (Санкт-Петербург, 17листопада 2012 р. Санкт-Петербурзький державний університет філософський факультет, Санкт-Петербурзьке філософське товариство, Санкт-Петербурзький державний університет сервісу та економіки).
 • 24. Науково-практична конференція : «Бойчуківські читання» (Київ, 1 листопада 2012 р. Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука).
 • 25. Всеукраїнська науково-теоретична конференція: «Діалог культур у просторі полікультурного світу» (Київ, 09-10 листопада 2012 р. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Інститут культурології НАМ України).
 • 26. Наукова конференція: «Творчі засади української академії мистецтва: традиції та сучасність», присвяченої 95-річчю заснування НАОМА (Київ, 18 грудня 2012 р. Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури).
 • 27. Міжнародна науково-творча конференція: «Трансформаційні процеси в освіті і культурі» (Київ, 24-25 квітня 2013 р. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв).
 • 28. Міжнародна наукова конференція «Традиції і сучасний стан культури та мистецтв» (Мінськ, 25-26 квітня 2013 р. Національна академія наук Білорусі, Центр досліджень білоруської культури, мови і літератури).
 • 29. Наукова конференція: «Митець і музей: шляхи взаємодії» (Одеса, 25-27 квітня 2013 р. Одеський національний політехнічний університет, Музей сучасного мистецтва Одеси).
 • 30. Науково-теоретична конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ЛНАМ: «Мистецтво та епоха: культурно-історичний, ідейний і практичний аспекти» (Львів, 23 травня 2013 р. Львівська національна академія мистецтв).
 • 31. Міжнародна науково-практична конференція XI Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва: «Взаємодія культур і збереження розмаїття форм культурного самовираження в умовах глобалізації» (Київ, 28-29 травня 2013 р. Український центр культурних досліджень, Національна історична бібліотека України).
 • 32. Третя Всеукраїнська науково-практична конференція: «Візуальність в українській культурі : статус, динаміка, контексти» (Черкаси-Канів, 9-10 жовтня 2013 р. Черкаський державний технологічний університет, Чернігівський державний технологічний університет, Черкаський обласний художній музей).
 • 33. Восьма Всеукраїнська науково-практична конференція: «Народознавчі студії пам’яті В. Т. Скуратівського» (Київ, 24-25 жовтня 2013 р. Український центр культурних досліджень, Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»).
 • 34. Всеукраїнська науково-теоретична конференція з міжнародною участю: «Українська регіоніка у контексті діалогу культур: теоретичний та практичний виміри» (Київ, 8-9 листопада 2013 р. Інститут культурології НАМ України, Інститут філософської освіти і науки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова).
 • 35. Міжнародна науково-практична конференція «Традиції і сучасний стан культури та мистецтв» (Мінськ, 28-29 листопада 2013 р. Національна академія наук Білорусі, Центр досліджень білоруської культури, мови і літератури НАН Білорусі).
 • 36. III Всеукраїнська науково-практична конференція: «Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі XXI століття» (Мукачеве, 13-14 березня 2014 р. Мукачівський державний університет, Ін-т проблем виховання НАПН України, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова).
 • 37. VII Міжнародна науково-творча конференція «Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології» (Київ, 9 квітня 2014 р. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Інститут мистецтв та дизайну).
 • 38. III Міжнародна науково-творча конференція: «Культурно-мистецька освіта як складова художнього простору XXI століття» (Одеса-Київ-Варшава, 30 квітня 2014 р. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Одеська національна музична академія ім. А. В.Нежданової, Варшавський музичний університет Фридерика Шопена).
 • 39. IV Міжнародна науково-творча конференція: «Мистецька освіта в культурному просторі України ХХІ століття» (Київ, 28-29 квітня 2015 р. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв).