Наукові публікації

Список наукових і навчально-методичних праць Павельчук Іванни Андріївни


 

І. Наукові праці, опубліковані до захисту кандидатської  дисертації


п/п
Назва Характер
роботи
Вихідні дані Обсяг в друкованих сторінках Співавтори
1. Засади моєї референтної колористики.
(Стаття)
Друк Українська культура. — 2002. — № 1. — С. 16–17. 2 -
2. Мистецькі антиутопії Олександра Дубовика. Стаття (ВАК) Друк Українська академія мистецтва: [ дослідницькі та науково-методичні праці / ред. кол. Чебикін А. В., Асєєв Ю. С. та ін.]. — Київ, 2003. — Вип. 10. — С. 253–265. (Фахове видання, друкується за рішенням вченої ради НАОМА, постанова Президії ВАК України № 1-05/3 від 14 квітня  2010 р.) 13 -
3. Розвиток постімпресіонізму в українській абстракції. Стаття (ВАК) Друк Художня культура. Актуальні проблеми [Науковий вісник  ІПСМ АМУ /  ред. кол. Федорук О. К., Сидоренко В. Д. та ін. ]. — Київ: Фенікс, 2007. — Вип. 4. — С. 183–200. (Фахове видання, постанова ВАК України від 26 січня 2011 року, бюлетень ВАК України. — 2011. — № 3. — 6.) 18 -
4. Постать у сфері абстракції.
Стаття (ВАК)
Друк Мистецтвознавство України [зб. наук. праць / ред. кол. Чебикін А. В. та ін.]. — Київ : СПД Пугачов О. В., 2007. — Вип. 8. — С. 390–397.(8) (Фахове видання, бюлетень ВАК України —№ 7. —2011. — С. 3.) 8 -
5. Тенденции постимпрессионизма в украинской абстракции конца ХХ-го — начала ХХІ-го вв. Эволюция живописи А. Криволапа.
Стаття (ВАК)
Друк Вісник ХДАДМ : [зб. наук. праць / ред. кол. Боднар О. Я., Гребенюк Н. Є., Даниленко В. Я. та ін.]. — Харків : ХДАДМ, 2008. — № 3.   — С. 106–117. (Фахове видання, бюлетень ВАК України — № 9. —2002.  — С. 9.) 12 -
6. Одеська абстракція Віктора Маринюка.
Стаття (ВАК)
Друк Вісник ЛНАМ. Спецвипуск VI : [зб. матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ерделівські читання», Ужгород, Закарпатський художній інститут, 15-16 травня 2008 / ред. кол. Бокотей А. А., Боднар О. Я. та ін.]. — Львів-Ужгород : Гражда , 2008. — С. 224–236. (Фахове видання, друкується за ухвалю Вченої ради ЛНАМ від 8 липня 2008 р. протокол №10) 13 -
7. Тенденции необарокко в украинской абстракции конца ХХ-го в. Эволюция живописи Л. Ястреб.
Стаття (ВАК)
Друк Вісник ХДАДМ : [зб. наук. праць / ред. кол. Боднар О. Я., Гребенюк Н. Є., Зборовець І. Р. та ін.]. — Харків : ХДАДМ, 2008. — № 8. — С. 59–68. (Фахове видання, бюлетень ВАК України — № 9. —2002.  — С. 9.) 10 -
8. Тенденции эмблематического сюрреализма в украинской абстракции конца ХХ-го — начала ХХI-го века. Эволюция живописи Е. Светличного.
Стаття (ВАК)
Друк Вісник ХДАДМ : [зб. наук. праць / ред. кол. Боднар О. Я., Гребенюк Н. Є., Зборовець І. Р. та ін.]. — Харків : ХДАДМ, 2008.  — № 14. — С. 97–106. (Фахове видання, бюлетень ВАК України — № 9. —2002.  — С. 9.) 10 -
9. Риси європейського модернізму у творчості Маргріт і Романа Сельських.
Стаття (ВАК)
Друк   Українська академія мистецтва: [ дослідницькі та науково-методичні праці / ред. кол. Чебикін А. В., Куцевич В. В. та ін.].— Київ : НАОМА, 2008. — Вип. 15. — С. 285–294. (Фахове видання, постанова Президії ВАК України № 1-05/3 від 14 квітня 2010 р. ) 6 -  
10. Від витоків творчості. (Стаття) Друк Образотворче мистецтво. — 2008. — № 1. — С. 46–48. 3 -
11. Неоплатонізм мистецтва Григорія Гавриленка. (Стаття) Друк Образотворче мистецтво. — 2008. — № 4. — С. 68–71. 4 -
12. Новации в науке и философии рубежа 19-20 веков как теоретическая база абстрактного мировоззрения в культуре.
Стаття (ВАК)
Друк Вісник ХДАДМ : [зб. наук. праць / ред. кол. Боднар О. Я., Гребенюк Н. Є., Зборовець І. Р. та ін.]. — Харків : ХДАДМ, 2009. — Вип. 14. — С. 64-84. (Фахове видання, бюлетень ВАК України — № 9. —2002.  — С. 9.) 21 -
13. Необароко Людмили Ястреб.
(Стаття)
Друк Образотворче мистецтво. — 2009. — № 1. — С. 44–47. 4 -
14. Тенденції класичного авангарду в творчості В. Маринюка.
(Стаття)
Друк Образотворче мистецтво. — 2009. — № 1. — С. 60–63. 4 -
15. Дон Кіхоту української абстракції.
(Стаття)
Друк Музейний провулок. — 2009. — № 3 (14). — С. 92–97. 7 -
16. Гастроскопія модернізму.
(Стаття)
Друк Образотворче мистецтво. — 2009/2010. — № 4/1. — С. 30–33. 4 -
17. Феноменологія як актуальний метод теоретичного аналізу абстрактного мистецтва.
Стаття (ВАК)
Друк Культурологічна думка: [щорічн. наук. праць  /  ред. кол. Богуцький Ю. П., Крючков В. Г. та ін.]. Вип. 2. — Київ. : Інститут культурології Академії мистецтв України, 2010. — Вип. 2. — С. 66–70. (Фахове видання, постанова Президії ВАК України  № 7-05/1 від 15 січня 2003 р.) 5 -

ІІ. Наукові праці, опубліковані після захисту кандидатської дисертації


п/п
Назва Характер
роботи
Вихідні дані Обсяг в друкованих сторінках Співавтори
18. Реновації постімпресіонізму в українському мистецтві другої половини XX ст.(Еволюція живопису А. Коцки).
Стаття (ВАК)
Друк Культура і Сучасність: [альманах /  ред. кол. Бітаєв В. А., Афанасьєв Ю. Л., Грица С. Й. та ін.]. — Київ : Міленіум, 2011. — №1. — С.184–189. (Фахове видання, постанова Президії  ВАК України  № 1-05/2 від 10 березня 2010 р.) 6 -
19. Постімпресіонізм у версіях А. Коцки. (Стаття) Друк Андрій Коцка Народний художник України (1911-1987): Альбом // Закарпатський обласний художній музей ім. Й. Бокшая; за ред. Л. Алексеєнко; Ужгород: Патент. — 2011. — С. 25 –27.  —ISBN 978-617-589-020-2. 256
3
Ерфан Ф.
Мясіщева О.
Приходько О. Всього  чотири  особи -
20. Постімпресіонізм в Україні. Історичний атавізм  чи ідеалістична скерованість національного менталітету.
(Стаття)
Друк Образотворче мистецтво. — 2011. — № 2. — С. 76 – 79. 4 -
21. Процес формування постімпресіоністичного методу «синтетизму» в практиці Е. Р. Контратовича.
Стаття (ВАК)
Друк Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : [Наук. журнал / ред. кол. Чернець В. Г., Бітаєв В. А. та ін.].— Київ : Міленіум, 2011. — № 3. — С. 125–129. (Фахове видання, постанова Президії  ВАК України  № 1-05/4 від 26 травня 2010 р.) 5 -
22. Витоки абстрактної творчості Карла Звіринського.
(Стаття)
  Образотворче мистецтво. — 2010-2011. — № 4-1. — С. 74–77. 4 -
23. Особливості постімпресіоністичного досвіду  в практиці К. Малевича 1910-рр. Стаття (ВАК) Друк Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : [Наук. журнал / ред. кол. Чернець В. Г., Путро О. І. та ін.]. — Київ : Міленіум, 2011. — № 4. — С. 144-148. (Фахове видання, постанова Президії  ВАК України  № 1-05/4 від 26 травня 2010 р.) 5 -
24. Метологічна основа курсу практичних завдань з «Кольорознавства» для студентів 1 курсу напряму 6. 020207 «Дизайн».
Стаття (ВАК)
Друк Вісник ХДАДМ : [зб. наук. пр. / ред. кол. Боднар О. Я., Гребенюк Н.Є., Зборовець І. В. та ін.]. — Харків : ХДАДМ, 2011. (Мистецтвознавство —№ 6) — С. 39–42. (Фахове видання, бюлетень ВАК України. 2002. —№9 —С.9.)  4 -
25. Інспірації постімпресіонізму в краєвидах Романа Сельського.
Стаття (ВАК)
Друк Вісник ХДАДМ : [зб. наук. пр. / ред. кол. Боднар О. Я., Гребенюк Н.Є., Зборовець І. В. та ін.]. — Харків : ХДАДМ, 2011. (Мистецтвознавство —№ 10) — С. 100–104. (Фахове видання, бюлетень ВАК України. 2010.  —№3 —С.5.)  4 -
26. Теоретичні   передумови поширення    постімпресіонізу  в  експериментах українського авангарду  початку XX століття. Стаття (ВАК) Друк Актуальні проблеми  історії, теорії та практики художньої культури : [зб. наук. праць / ред. кол. Чернець В. Г., Путро О. І., Афанасьєв Ю. Л. та ін.]. — Київ: Міленіум, 2011. — вип. XXVII. — С. 9-16. (Фахове видання, постанова Президії ВАК України №1-05/3 від 14 квітня 2010 р.)  8 -
27. Досвід постімпресіоністичного експерименту в натюрмортах Романа Сельского.
Стаття (ВАК)
Друк Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : [наук. журнал / ред. кол. Чернець В. Г., Антонюк О. В. та ін.]. — Київ : Міленіум, 2012. — № 1. — С. 119-123. (Фахове видання, постанова Президії  ВАК України  № 1-05/4 від 26 травня 2010 р.) 5 -
28.   Традиції українського народного мистецтва в живописних композиціях Тетяни Яблонської.
Стаття (ВАК)
Друк Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. Мистецькі обрії’2012 : [наук. збірник ІПСМ НАМ України / ред. кол. Чебикін А. В., Безгін І. Д. та ін.]. — Київ : Фенікс, 2012. — Вип. 4 (14-15). — С. 106–113. (Фахове видання, постанова ВАК України від 31 травня 2011 року, бюлетень ВАК України. — 2011. — № 7. — С. 2.) Входить до інформаційної бази – (РІНЦ) з 2007 р.    8 -
29. Особливості постімпресіонізму в практиці Галицької школи другої половини XX століття на прикладі творчості Володимира Патика.
Стаття (ВАК)
Друк Художня культура. Актуальні проблеми : [Наук.  вісник ІПСМ НАМ України / ред. кол. Сидоренко В. Д., Федорук О. К. та ін.] — Київ : Фенікс, 2012. — Вип. 8. — С. 26–37. (Фахове видання, постанова ВАК України від 26 січня 2011 року,  бюлетень ВАК України. — 2011. — № 3. — С. 6.)   12 -
30. Досвід постімпресіоністичного експерименту в практиці Т. Яблонської (1960-1970).
Стаття (ВАК)
Друк Вісник ХДАДМ : [зб. наук. пр. / ред. кол. Боднар О. Я., Гребенюк Н.Є., Зборовець І. В. та ін.]. — Харків : ХДАДМ, 2012. (Мистецтвознавство — № 8) — С. 96–101. (Фахове видання, бюлетень ВАК України. 2010.  — №3. — С. 5.)     6 -
31. Досвід постімпресіоністичного експерименту в творчості Володимира Микити.
Стаття (ВАК)
Друк Мистецтвознавство України : [ зб. наук. праць ІПСМ НАМ України / ред. кол. Чебикін А. В., Федорук  О. К. та ін.]. — Київ : Фенікс, 2012. — Вип. 12. — С. 32-39. (Фахове видання, постанова ВАК України від 31 травня 2011 року, бюлетень ВАК України. — 2011. — № 7. — С. 3.)    8 -
32. Традиции постимпрессионизма в искусстве Украины ХХ—ХХІ вв.
Стаття (ВАК)
Друк Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі : [зборнік науковых выданняў  Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі / рэд. кал. Арловыч В А., Каваленя А. А. и др. ]. — Мінск : Права і эканоміка, 2012. — вып.12 - С. 95 - 100. (Калегіяй ВАК Беларусі ад 15. 11. 2007 зборнік уключаны ў Пералік науковых выданняў Рэспублікі Беларусь для апублікавання вынікаў дысертацыйных даследаванняў)    6 -
33. Образ української жінки-трудівниці в постімпресіоністичних інтерпретаціях Гаврила Глюка.
Стаття (ВАК)
Друк Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. Мистецькі обрії’2013 : [зб. наук. праць ІПСМ НАМ України / ред. кол. Чебикін А. В., Безгін І. Д. та ін.]. — Київ : Фенікс, 2013. — Вип. 5 (16). — С. 95–101. (Фахове видання, постанова ВАК України від 31 травня 2011 року, бюлетень ВАК України. — 2011. — № 7. — С. 2.)     7 -
34. Живопис Олекси Шатківського 1930-1970-х років.
Стаття (ВАК)
Друк Актуальні проблеми  історії, теорії та практики художньої культури : [зб. наук. праць / ред. кол. Чернець В. Г., Кузнецова І.В., Антоніос Еміліос Н. та ін.]. — Київ: Міленіум, 2014. — вип. XXXII. — С. 324-336. (Фахове видання, постанова Президії ВАК України №105/3 від 14 квітня 2010 р.)  Входить до інформаційної бази – (РІНЦ) з 2007 р.    12 -
35. Постімпресіоністичний колоризм в Україні 60-80-х років XX століття: методи узагальнення емпіричного досвіду.
Стаття (ВАК)
Друк Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : [наук. журнал / ред. кол. Чернець В. Г., Антоніос Еміліос Н. та ін.]. — Київ : Міленіум, 2014. — № 2’2014. — С. 199-204. (Фахове видання, постанова Президії  ВАК України  № 1-05/4 від 26 травня 2010 р.) Входить до (РІНЦ) з 2007 р.     6 -
36. Асиміляція постімпресіоністичної парадигми за умов соціально-тематичної фабули соцреалізму (до проблеми творчого становлення Гаврила Глюка).
Стаття (ВАК)
Друк Культура і Сучасність: [альманах /  ред. кол. Шинкарук В.Д., Сіверс В.А., Бітаєв В. А., та ін.]. — Київ : Міленіум, 2014. — №1. — С.136–141. (Фахове видання, постанова Президії  ВАК України  № 1-05/2 від 10 березня 2010 р.) Входить до інформаційної бази – (РІНЦ) з 2007 р.     6 -
37. Натюрморти Олекси Шатківського 1960-1970-х років.
Стаття (ВАК)
Друк Мистецтвознавчі записки: [Зб. наук.праць. / ред. кол. Шульгіна В.Д., Редя В.Я. та ін.]. — Київ : Міленіум, 2014. — Вип. 25. — С.235-243.(Фахове видання, постанова Президії  ВАК України  № 114 від 10 лютого 2010 р.) Входить до інформаційної бази – (РІНЦ) з 2007 р.     9 -
38. Студії Яна Станіславського в творчій практиці Івана Северина.
Наукометрична стаття (ВАК)
Друк Вісник ХДАДМ : [зб. наук. пр. / ред. кол. Боднар О. Я., Гребенюк Н.Є., Зборовець І. В. та ін.]. — Харків : ХДАДМ, 2014. (Мистецтвознавство № 4-5) — С. 85-92. (Фахове видання, бюлетень ВАК України. 2010.  — №3. — С. 5.) 
Представлено в міжнародній системі наукометричних баз даних «Scopus» і РІНЦ (Наказ № 1111, від 17.10.2012)
    8 -
39. Жанр краєвиду в творчості Миколи Бурачека.
Наукометрична стаття (ВАК)
Друк Вісник ХДАДМ : [зб. наук. пр. / ред. кол. Боднар О. Я., Гребенюк Н.Є., Зборовець І. В. та ін.]. — Харків : ХДАДМ, 2014. (Мистецтвознавство № 6-7) — С. 96–101. (Фахове видання, бюлетень ВАК України. 2010.  — №3. — С. 5.)
Представлено в міжнародній системі наукометричних баз даних «Scopus» і РІНЦ (Наказ № 1111, від 17.10.2012)
  15 -
40. Мотив с деревом в краєвидах Абрама Маневича із збірки Національного художнього музею України.
Стаття (ВАК)
Друк Мистецтвознавчі записки: [Зб. наук. праць. / ред. кол. Шульгіна В.Д., Редя В.Я. та ін.]. — Київ : Міленіум, 2014. — Вип. 27. — С.235-243. (Фахове видання, постанова Президії  ВАК України  № 114 від 10 лютого 2010 р.) Входить до інформаційної бази – (РІНЦ) з 2007 р.     7 -
41. Реновації постімпресіонізму в українському мистецтві другої половини XX ст.
(Тези доповіді)
Друк Музеї та галереї в міській культурі: історія та сучасність: Зб. матеріалів Міжнародної наукової конференції « Одеса, 19–21 квітня 2011 р. — Одеса: Одеський Національний політехнічний університет, 2011. — С. 27–28.    2 -
42. Європейська традиція кінця XIX століття у просторі сучасного українського мистецтва.
(Стаття)
Друк Культурна політика у контексті полікультурного світу: Зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. Конф., НАКККіМ УЦКД, Київ 29-30 вересня 2011р.: у 2 ч. — Київ : НАКККіМ, 2012. — Ч.1. —С.146-149. (Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради НАКККіМ (протокол №10 від 21. 12. 2011 р.) та Вченою радою УЦКД ( протокол № 5 від 24. 12. 2011 р.)    4 -
43. Діалог культурних традицій: рефлексії європейського мистецтва у реноваціях українського постімпресіонізму XX століття.
(Стаття)
Друк Діалог культур : дослідження, практики, виклики : Зб. матеріалів наук.-теорет. конф., Київ, 3-5 жовтня 2011р. — Київ : НАКККіМ, 2012. —С.94 - 96.    3 -
44. Теоретичні аспекти дисципліни «Кольорознавство» для студентів I курсу напряму 6.020207 «Дизайн».
(Стаття)
Друк Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття : зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-прак. конф., Мукачеве, 22 – 23  березня 2012 р. — Мукачеве: МДУ, 2012. — С.61-64.    4 -
45. Традиції постімпресіонізму в творчості Романа Сельського.
(Стаття)
Друк Україна: Архітектура, історія, мистецтво. Матеріали четвертої Всеукраїнської наукової конференції «Вайнгортівські читання», березень 2011 р. / За ред. В. Трегубова. — Полтава, 2012. — С.228-235.    8 -
46. Авторські концепти тілесності в практиці постімпресіонізму межі XIX-XX ст.
(Тези доповіді)
Друк Дискурс тіла в європейській культурі : зб. матеріалів Міжнародної наукової конференції. Одеса, 10–11 квітня 2012 р. — Одеса: Одеський Національний політехнічний університет, 2012. — С. 20–21.    2 -
47. Європейські тенденції межі XIX-XX століть в контексті діалогу культур Україна – Польща.
(Стаття)
Друк Трансформація освіти і культура : традиції та сучасність :  зб. матеріалів  Міжн. наук.-творч. конф., Київ, 2-3 травня 2012 р. — К: НАКККіМ, 2012. — ISBN 978-966-452-100-7 —С.40-43. (Рекомендовано до друку Вченою радою  НАКККіМ  ( протокол № 5 від 29 травня 2012 р.)     4 -
48. Інспірації постімпресіонізму в Україні як рецидив діахронічності українського мистецтва
(Тези доповіді)
Друк Інституційні засади культуро творення: Історія та сучасність»: зб. наук. праць Міжнародної науково-теоретичної конференції — Київ: Інститут культурології Національної академії мистецтв України, 11-12 травня 2012 р. — С. 95-98    4 -
49. Античне світобачення «ідеального» в інспіраціях українського постімпресіонізму XX століття.
(Стаття)
Друк Діалог культур: Україна-Греція : зб. матеріалів  III Міжнародної  науково-творчої конференції,( Київ-Салоніки-Патри-Афіни-Одеса-Київ); Київ, 20-21 вересня 2012 р. / Упоряд.: С. М. Садовенко, Л. В. Терещенко-Кайдан. —К:  НАКККіМ, 2012.— ISBN 978-966-452-104-5 —С.211-215    5 -
50. Рефлексии полипарадигмальности постимпрессионизма в инспирациях украинской живописи XX-XXI вв. (Информационно-аналитический обзор).
(Стаття)
Друк Философия информации и коммуникаций: университет и музей в электронном пространстве. Сборник материалов участников Международной научно-практической конференции. 17 ноября 2012 г. Санкт-Петербург. / Под науч. Редакцией Т. И. Сидненко.— СПб.: Изд-во СПбГУСЭ, 2012. — С.38—44.    7 -
51. Культурологічна рефлексія сучасного  образотворчого мистецтва: інспірації постімпресіонізму в Україні XX-XXI століть.
(Стаття)
Друк Діалог культур у просторі полікультурного світу : зб. Матеріалів наук.-теорет. Конф., Київ, 9-10 листопада 2012 р. — К:  НАКККіМ, 2012.— С.81-84.    4 -
52. Тенденції постімпресіонізму у творчості Ернеста Контратовича.
(Тези доповіді)
Друк Скрижалі. Декоративне мистецтво і дизайн :  Науково-мистецькі студії, Вип. №6-7 / КДІДПМіД ім. М. Бойчука; Редкол. : Прядка В. М. (голова), Міщенко І. І. та ін. — Київ - Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2012. — С.9-12.     4 -
53. Прикмети постімпресіонізму в мистецькій практиці Володимира Патика.
(Тези доповіді)
Друк Трансформаційні процеси в освіті і культурі : зб. матеріалів Міжн. наук.-творч. Конф., Одеса, Київ, Варшава, 24-25 квітня 2013 р. — К:  НАКККіМ, 2012.— С.52-54. (Рекомендовано до друку Вченою радою  НАКККіМ  ( протокол № 4 від 23 квітня 2013 р.)    3 -
54. Рефлексії постімпресіонізму в інтерпретаціях Т. Н. Яблонської.
(Тези доповіді)
Друк Митець і музей: шляхи взаємодії: зб. матеріалів наукової конференції 25-27 квітня 2013 року. — Одеса, 2013. —94-95     2 -
55. Наслідування концептів постімпресіонізму в краєвидах Гаврила Глюка
(Тези доповіді)
  XІ Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва «Взаємодія культур і збереження розмаїття форм культурного самовираження в умовах глобалізації» : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції [упорядники : С.М. Садовенко, З.О. Босик], Київ, 28–29 травня 2013 р. — К. : НАКККіМ, 2013. — 360 с. — С.123-126. (Рекомендовано до друку Вченою радою Українського центру культурних досліджень
Міністерства культури України
Протокол № 2 від 5  червня 2013 року)
    4 -
56. Образи-архетипи українського традиційного мистецтва у дискурсі постімпресіоністичних експериментів олійного живопису другої половини XX століття.
(Тези доповіді)
Друк Візуальність в українській культурі : статус, динаміка, контексти. Матеріали третьої Всеукраїнської науково-практичної конференції ( 9-10 жовтня 2013 р.). — Черкаси, Брама-Україна, 2013. — С.109-111. (Протокол Науково-методичної ради ЧОХМ № 9)     3 -
57. Традиції народної художньої культури в зразках українського образотворчого мистецтва другої половини XX століття в контексті постімпресіоністичного дискурсу.
(Тези доповіді)
Друк Народознавчі студії пам’яті В. Т. Скуратівського: зб. наук праць [редкол.: С.М.Садовенко-голова  редкол., упор. Відп. за вип., З. О. Босик- упор., відп ред.]. — Київ, 24-25 жовтня 2013 р. — К. : НАКККіМ, 2013.— С.259-261. (Рекомендовано до друку Вченою радою Українського центру культурних досліджень Міністерства культури України. Протокол № 7 від 6  листопада 2013 року)     3 -
58. Символические аспекты цвета при разработке женских архетипов в практике Т. Яблонской 1960-1980-х гг.
(Тези доповіді)
Друк Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтва: мат. Міжнароднай навук.-практ. Канф.(28-29 лістапада 2013 г., гор. Мінськ) : У 2 частках. Ч.1 : /  уклад. Н.С. Бункевич [і інш.]; гал. рэд. А.Ы. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мови і літературы НАН Беларусі. — Мінск : Права і эканоміка, 2014. — С. 95 - 100.    4 -
59. Культурно-мистецькі практики в контексті постімпресіоністичного дискурсу на території України другої половини XX століття.
(Тези доповіді)
Друк Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі XXI століття: Зб. матеріалів III Всеукраїнської  наук.-прак. конф., Мукачеве, 13-14 березня 2014 р. — Мукачеве: МДУ, 2014. — С. 103 - 106.     4 -
60. Інспірації імпресіонізму в практиці Олекси Шатківського в період Варшавського навчання 1931-1939-х х років.
(Тези доповіді)
Друк Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології : зб. матеріалів Сьомої Міжн. Наук.-творчої конф., м. Київ, 9 квітня 2014 р. — К. : НАКККіМ, 2013.— С.45-47.     3 -
61. Імпульс пасіонарності як чинник художньої метафори (До проблем «народності» живопису Олекси Шатківського 1960-1970).
(Тези доповіді)
Друк Культурно-мистецька освіта як складова художнього простору XXI століття: Зб. матеріалів Міжн. Наук.-творч. Конф.,Одеса,Київ,Варша-ва, 30 квітня 2014 р. – К.: НАКККіМ, 2014. – С. 71-74. (Рекомендовано до друку Вченою радою НАКККіМ, протокол №5 від 27 травня 2014 р.)     4 -
62. Колір.
(Стаття)
Друк ЕСУ//Ін-т.  енциклопедичних досліджень НАН України;  [гол. ред. кол. : Дзюба І.М.,Жуковський І.А.,Железняк М.Г.]. – К.: 2014. – С. 52-55.    4 -
63. Колорит.
(Стаття)
Друк ЕСУ//Ін-т.  енциклопедичних досліджень НАН України;  [гол. ред. кол. : Дзюба І.М.,Жуковський І.А.,Железняк М.Г.]. – К.: 2014. – С. 105-106.     2 -

ІІІ. Основні  навчально-методичні  праці (за  період  науково-педагогічної  діяльності)


п/п
Назва Характер
роботи
Вихідні дані Обсяг в друкованих сторінках Співавтори
64. Комплекс навчально-методичних матеріалів з курсу «Кольорознавство» для студентів денної форми навчання напряму 0202 «Мистецтво», спеціальності 6.020207 «Дизайн». Друк / Іванна Андріївна Павельчук, кандидат мистецтвознавства, Заслужений художник України. — К. НАКККіМ, 2013. — 52с. (Затверджено до друку Вченою радою КДІДПМіД ім. М. Бойчука (Протокол №55 від 6 березня 2013 р.) 52 -
65. Кольорознавство : методичні рекомендації для студентів галузі знань 0202. «Мистецтво» напряму підготовки 6.020205. «образотворче мистецтво». (навчально-методичні рекомендації) Друк / уклад. І. А. Павельчук. — К. НАКККіМ, 2013. — 40 с. (Затверджено Вченою радою ХДУ (Протокол №9 від 22 квітня 2013 р.) 40               -
66. Біонічна навчальна практика : методичні рекомендації для студентів I курсу ОКР «Бакалавр» галузі знань 0202 «Мистецтво» напряму підготовки 6.020207 «Дизайн» спеціалізації «Промисловий дизайн». (навчально-методичні рекомендації) Друк / уклад. І.А. Павельчук. – К. : НАКККіМ, 2013. – 32 с.
(Рекомендовано до друку науково-методичною радою КДІДПМіД ім. М. Бойчука (Протокол №5 від 5 травня 2013 р., Вченою радою КДІДПМіД ім. М. Бойчука (Протокол № 59 від 26 червня 2013 р.)
32 -
67. Художні моделі абстрактного живопису в Україні 1980-2000 (Епістемологія креації).
(монографія)
Друк /  Іва Павельчук ; [пер. англ. тексту Л. Герасимчук]. – К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2013. – 216 с. + 54 кол. ілюстр.
ISBN 978-966-518-628-1
(Наукове видання, затверджено до друку
Вченою радою Львівської національної академії мистецтв
(протокол №2  від 13 листопада 2012р.)
228 -